Merita Lleshi Testimony

Merita Lleshi Testimony

E fokusuar prej vitesh në zhvillimin personal dhe spiritual u gëzova shumë për mundësinë e zhvillimit të Life Coach në gjuhën shqipe. Trajnimi ishte mjaft i ngrohtë dhe miqësor. Të gjitha leksionet u shoqëruan me shembuj dhe punë praktike në grupe për të konkretizuar...
Reglisa Testimony

Reglisa Testimony

Life Coach ka qenë një nga eksperiencat më domethënëse, që kam përjetuar ndonjëherë. Marrja e informacionit për shumë gjëra, që më përpara nuk mund t’i kuptoja, por vetëm t’i shihja të ndodhnin ka qenë shumë e vlefshme për mua dhe më ka ndihmuar, që të lë shumë...
Arjeta Pelinku Testimony

Arjeta Pelinku Testimony

Një trajnim që të ndryshon jetën, mendësinë dhe të mundëson të hysh më në thellësi drejt njohjes së vetes. Energjia pozitive ndjehet në ajër sapo bëhesh pjesë e trajnimit. Frytet shumëdimensionale të këtij trajnimi nuk përfundojnë me mbarimin e tij, ato të shoqërojnë...
Merita Lleshi Testimony

Dasareta Mitro Testimony

Eksperienca që kalova në Trajnimin e Life Coach ishte e domosdoshme, për sa i përket njohurive e praktikave të reja aq shumë të dobishme, dhe e papërsëritshme për sa i përket kohës cilësore, energjisë pozitive dhe respektit reciprok që shkëmbyem si skuadër. Dasareta...
Skender Salmani Testimony

Skender Salmani Testimony

Ky trajnim e ka ndryshuar rrënjësisht këndvështrimin mbi gjithçka që ndodh në jetën time. Ndjej plot siguri në vetvete për secilin nga konceptet dhe kam fituar dije për mënyrën e realizimit të tyre nën udhëheqjen e Dr. Fleura Shkëmbit një njeri me aftësi të...
Shporta0
Nuk ka produkte në shportë
Mbyll Shportën
0