Workshop

1 Dhjetor, 2022

Inteligjenca Emocionale në Biznes

Profesionistët me inteligjencë të lartë emocionale kanë nivel më të lartë kontrolli mbi aftësitë e tyre, e menaxhojnë më mirë stresin, krijojnë marrëdhënie pune më të […]