1 Dhjetor, 2022

Inteligjenca Emocionale në Biznes

Profesionistët me inteligjencë të lartë emocionale kanë nivel më të lartë kontrolli mbi aftësitë e tyre, e menaxhojnë më mirë stresin, krijojnë marrëdhënie pune më të […]

I WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU

Call us at +355 69 245 5211

or


Send us an E-mail